المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۰۷، اصفهان
 
اخبار شرکت
تیرماه ۱۳۸۶:
چند تن از اعضای شرکت برای  راه‌اندازی  نرم‌افزارهای زیرک جهت برگزاری المپیاد جهانی فیزیک به اصفهان رفتند.
 
اردیبهشت ۱۳۸۶:
تهیه بسته نرم افزاری آزمایشگاه رمزنگاری برای پژوهشکده پردازش هوشمند علائم به پایان رسید.
 
بهمن ۱۳۸۵:
شرکت با نام تجاری زیرساخت‌کاران شریف به ثبت رسید.
وبگاه شرکت فارسی وب شریف
وبگاه رسمی ۳۸ امین دوره المپیاد جهانی فیزیک
وبگاه همکاران
محصولات و خدمات
نرم‌افزار وارد کردن نمرات و گزارش‌دهی زیرک برای استفاده مصححین و همچنین سرپرستان تیم‌های المپیاد جهانی فیزیک تهیه شد.
 
نرم‌افزار برگزاری جلسات زیرک به سفارش وزارت آموزش و پرورش برای برگزار کردن هرچه بهتر جلسه طراحی سؤال آماده شد. این اولین بار است که در این المپیاد برای رأی‌گیری و بحث از کامپیوتر استفاده می‌شود.
 
کلیه حقوق برای شرکت زیرساخت کاران شریف محفوظ است.